Dokweg 29A | 1976CA  IJmuiden | Tel: 0255 517 677 | E-mail: info@hypotheekburoijmuiden.nl
Persoonlijk en onafhankelijk advies

WFT

De Wet op het Financieel Toezicht (WFT)
Op 1 januari 2005 is de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) van kracht geworden. Sinds 1 januari 2007 is de WFD opgevolgd door de Wet op het Financieel Toezicht (WFT). De WFT bevat regels voor het aanbieden van, het bemiddelen in en het adviseren over financiële producten naar consumenten.

De WFT legt onder andere vast aan wellke kwaliteitskenmerken de financiële dienstverlening moet voldoen. Bijvoorbeeld voor wat betreft informatieverstrekking, zoals niet-misleidende reclame en zorgvuldige advisering. Ten tweede legt de WFT vast aan welke kwaliteitskenmerken een financiële dienstverlener zelf moet voldoen, zoals deskundig- en betrouwbaarheid. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de naleving van de WFT.

Het doel van de wet
Het doel van de wet is het vastleggen van de verantwoordelijkheden van financiële dienstverleners ter bescherming van de consument. Deze bescherming is nodig vanwege de risico’s die vaak verbonden zijn aan de aanschaf van financiële producten. Een goede informatieplicht door de adviseur is dus noodzakelijk, waarbij jij in zijn advisering voldoende rekening houdt met de belangen van de klant.

Toepassing van de wet door Hypotheekburo IJmuiden
Als uw adviseur voldoen wij aan alle eisen die de overheid aan ons stelt en hebben dan ook alle benodigde vergunningen aangevraagd en gekregen.

Meer informatie
Voor meer informatie over de wet kunt u terecht op de website van de Autoriteit Financiële Markten via www.afm.nl